کتب دکتر وصفی مرندی
مروری بر سوابق و زندگی علمی دکتر مهدی وصفی مرندی اخبار و مقالات عمومی
مروری بر سوابق و زندگی علمی دکتر مهدی وصفی مرندی

استاد وصفی مرندی علاوه بر تخصص و وارستگی علمی به حسن خلق و تعهد انقلابی نیز اشتهار داشت و از دست دادن ایشان خسران بزرگی برای کشور، دانشگاه تهران و صنعت طیور و جامعه دامپزشکان محسوب میشود. در ادامه جهت یادبود آن مرحوم، اشاره ای میکنیم به بخشی از زندگی علمی ایشان..