کشتار طیور
کاهش عرضه ۱۶ درصدی کشتارگاه های طیور صنعت طیور
کاهش عرضه ۱۶ درصدی کشتارگاه های طیور

 وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور۱۴۰۱ جمعاً ۱۴۸٬۵۵۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.  به گزارش دامیران به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه شهریور سال جاری از  منتشر شد.

آمار رسمی ذبح ماکیان در بهار امسال اعلام شد صنعت طیور
آمار رسمی ذبح ماکیان در بهار امسال اعلام شد

به گزارش دامیران به نقل از موج، انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ جمعاً ۱۹۰ هزار و ۲۸۵ تن گزارش شده که سهم گوشت مرغ و خروس، بیش از سایر انواع طیور بوده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اردیبهشت..