کوسه
آموزش به کوسه‌ها برای نابودی آبزیان مزاحم آبزیان
آموزش به کوسه‌ها برای نابودی آبزیان مزاحم

در این ویدئو شما با آموزش کوسه ها بوسیله قواصان حرفه ای برای از بین بردن آبزیان مزاحم آشنا می شوید

دامیران