کووید
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان اخبار و مقالات عمومی
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان

با این حال، برخی شواهد موجود تا به امروز نشان می دهند که ویروس  2SARS – CoV- از یک منبع حیوانی گسترش پیدا کرده است و داده های حاصل از سکانس ژنتیکی نیز نشان میدهد که کرونا ویروس جدید 2 - SARS - CoV- شباهت بسیار های در گردش در نزدیکی با دیگر کروناویروس جمعیت خفاش ها دارد.

کرونا ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد نشخوارکنندگان
کرونا ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد

وزیر بهداشت کووید۱۹ را ویروسی پیچیده خواند که ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت استان ها در مقابله با این بیماری، گفت: همه علم مملکت در تهران نیست و استفاده از ظرفیت استان ها بزرگترین هنرمندی در رسیدن به پاسخ خیلی از سوال ها درباره کروناست.