گامبورو یا بورس عفونی چیست
بیماری گامبورو یا بورس عفونی در طیور صنعت طیور
بیماری گامبورو یا بورس عفونی در طیور

بیماری گامبورو یا (IBD) یکی از مهمترین بیماریهای ویروسی حال حاضر صنعت پرورش طیور در دنیا است. این بیماری نخستین بار در منطقه ای بنام گامبورو در ایالات متحده شناخته و به همین نام نامگذاری شد. این بیماری که لنفوسیتها خصوصاً لنفوسیتهای مستقر در بورس فابریسیوس همراه است.