گرانترین گوسفند جهان
گرانترین گوسفند جهان ۱۰ میلیارد تومان! نشخوارکنندگان
گرانترین گوسفند جهان ۱۰ میلیارد تومان!

یک گوسفند در حراجی دام اسکاتلند رکورد گرانترین گوسفند جهان را از آن خود کرد. این گوسفند که اصالتا متعلق به منطقه تسلد در کشور هلند است به دلیل کیفیت گوشت و تولید مثل از محبوبیت بالایی در بریتانیا برخوردار است.