گوسفندان
ترخیص گوسفندان پرحاشیه با وساطت وزیر! نشخوارکنندگان
ترخیص گوسفندان پرحاشیه با وساطت وزیر!

هفته گذشته بود که یک شرکت با توجه به ثبت سفارش انجام شده به واردات ۱۲۰۰ راس دام مولد از کشور فرانسه اقدام کرد و بعد از ورود به گمرک آستارا در ترخیص با مانع مواجه شد، چرا که هنوز کد رهگیری بانک به منظور تامین ارز را دریافت نکرده بود و مشخصا امکان ترخیص کالا بدون ثبت سفارش و کدرهگیری بانک از سوی گمرک وجود ندارد، مگر در موارد مشمول مصوبات خاص.

ساختار جمعیتی گوسفندان و تغییرات ژنومیکی در ایران نشخوارکنندگان
ساختار جمعیتی گوسفندان و تغییرات ژنومیکی در ایران

طرح بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار جمعیتی گوسفندان ایران از طریق تعیین توالی کل ژنوم با هدف درک ارتباطات ژنتیکی، تاریخ جمعیت، ساختار ژنتیکی درون و بین جمعیت ها در گوسفندان بومی ایران و شناسایی نشانگرهای خاص نژادی به منظور استفاده در آزمون انتساب در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در حال اجراست.

انرژی مورد نیاز در جیره دام سبک نشخوارکنندگان
انرژی مورد نیاز در جیره دام سبک

واحد دامی معیاری است برای تبدیل انواع دام ها به یک دیگر بر اساس وزن زنده یک دام بالغ در آن گونه دامی. به طور معمول در سراسر دنیا این معیار بر پایه گاو قرار دارد یعنی هر گاو یک واحد دام است که به این ترتیب دام سبک بین 0.2 الی 0.3 واحد دام هستند.

آشنایی با نژادهای گوسفند بومی ایران نشخوارکنندگان
آشنایی با نژادهای گوسفند بومی ایران

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال 1392 جمعیت گوسفند بومی در کشور 46 میلیون راس می­باشد که در قالب 28 نژاد متنوع قرار گرفته اند. با وجود اینچنین دلایلی می­توان پی به این برد که شناخت و پرورش گوسفند در ایران از چه اهمیت بالایی برخوردار است.