گوشت شتر
درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی گوشت شتر برای دامداران خراسان جنوبی تک سمیان
درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی گوشت شتر برای دامداران خراسان جنوبی

ابراهیمی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از آغاز امسال تاکنون ۷۰۰ تُن گوشت با کشتار سه هزار و ۵۰۰ شتر در واحد‌های صنعتی و سنتی شتر در استان تولید شده است. این مقدار گوشت در ۲۵ واحد صنعتی و دو هزار واحد سنتی پرورش شتر تولید شد.