گوشت طیور
عرضه بیش از ۲۰۰ هزارتن گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌ های کشور صنعت طیور
عرضه بیش از ۲۰۰ هزارتن گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌ های کشور

وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ جمعاً ۲۰۶هزارو۸۷۳تن گزارش شده که سهم مرغ و خروس بیشتر از سایر انواع طیور بوده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفندماه..