گونه های مختلف حیوانات
معایب نگهداری گونه های مختلف حیوانات در گاوداری نشخوارکنندگان
معایب نگهداری گونه های مختلف حیوانات در گاوداری

قصد داریم با بررسی و نقد پرورش همزمان حیوانات مزرعه ای در کنار یکدیگر به معایب نگهداری گونه های مختلف در محیطی یکسان بپردازیم. همانطور که مستحضر هستید در اکثر دامپروری های سنتی و نیمه صنعتی پرورش دام های مد نظر که از لحاظ اقتصادی دام هدف ما هستند در کنار گونه های دیگری از حیوانات نظیر: کبوتر، سگ، گربه و ... انجام می شود.