گیاهان ضد انگل
گیاه درمنه (آرتمیزیا) و تأثیر آن بر روی بیماری های تک یاخته ای اخبار و مقالات عمومی
گیاه درمنه (آرتمیزیا) و تأثیر آن بر روی بیماری های تک یاخته ای

بیماری های تک یاخته ای به طور قابل توجهی سلامت جوامع انسانی و حیوانی را به مخاطره می اندازند و سالانه از نظر اقتصادی زبان های بسیاری را به جوامع انسانی و دامپروری وارد می کنند. مصرف ترکیبات گیاهی قدمت دیرینه دارد و امروزه بسیاری از جوامع بجای استفاده از ترکیبات شیمیایی به استفاده از فراورده های حاصل از گیاهان به عنوان درمان بسیاری از..